wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna1 » PRYWATNOŚĆ
Kontakt
  • Hurtownia "RM 2" Roman Marszolik
    NIP: 635-131-95-00
  • E-mail:sklep@upominek.slask.pl
  • Telefon608-633-252
  • Godziny działania sklepuCodziennie 9.00 - 16.00, w soboty 10.00 - 14.00 Odbiór osobisty na terenie Tyskiej Giełdy Kwiatowej ul.Sadowa 7 w pawilonie nr 19 Godz otwarcia: wtorek, czwartek: 2.30 do 11.00 piątek 6.00 do 11.00 sobota 4.00 do 11.00 niedziela 6.00 do 11.00
Cennik
Pobierz cennik HTMLPobierz cennik XLS

PRYWATNOŚĆ


POLITYKA PRYWATNOŚCI


1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych
    za pośrednictwem sklepu internetowego http://upominek.slask.pl/ (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

2. Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest Hurtownia "RM 2" Roman Marszolik z siedzibą:
    43-100 Tychy, ul. Sadowa 7 paw. 19. Hurtownia posiada nadany numer NIP : 635-131-95-00

3. Dane osobowe zbierane przez Hurtownia "RM 2" Roman Marszolik za pośrednictwem Sklepu Internetowego
    są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
    w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
    takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

4. Hurtownia "RM 2" Roman Marszolik dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających

Sklep Internetowy.

§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna
 
1. Hurtownia "RM 2" Roman Marszolik zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących
   czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu
   działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne
   niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu
   działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.

 2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
 
a) rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem.
    Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 
b) składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. 
    Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 
3. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:

a) adres e-mail;
b) dane adresowe:
   a.kod pocztowy i miejscowość;
   b.kraj (państwo); województwo
   c.ulica wraz z numerem domu/mieszkania
c) imię i nazwisko;
d) numer telefonu.

4. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta.
   Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §5.
 
5. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:
 
a) adres e-mail;
b) dane adresowe:
   a. kod pocztowy i miejscowość;
   b. kraj (państwo); województwo
   c. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
c) imię i nazwisko;
d) numer telefonu.
 
6. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
 
a) firmę Przedsiębiorcy;
b) numer NIP.
 
7. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności:
   adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki,
   czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 
8. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach,
   w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym. 
   Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania
   z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 
9. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane
    przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące
    korzystania usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne
    do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. 
    Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu
    i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
 
10. Dane osobowe przekazane Hurtownia "RM 2" Roman Marszolik podawane są mu dobrowolnie,
     w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu,
     z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia
     Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie
     i realizację zamówienia Klienta.

§ 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?
 
1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Hurtownia "RM 2" Roman Marszolik
    przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, 
    w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Hurtownia "RM 2" Roman Marszolik
    co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele
    i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 
a) Podmioty przetwarzające: Hurtownia "RM 2" Roman Marszolik korzysta z dostawców,
    którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Hurtownia "RM 2" Roman Marszolik.
    Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu,
    systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;
 
b) Administratorzy: Hurtownia "RM 2" Roman Marszolik korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie
    i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.
 
2. Lokalizacja: Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 
3. Dane osobowe Klientów przechowywane są:
 
a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta
   przetwarzane są przez Hurtownia "RM 2" Roman Marszolik tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana,
   a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić
   Hurtownia "RM 2" Roman Marszolik i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej,
   termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych
   z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
 
b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta
   przetwarzane są przez Hurtownia "RM 2" Roman Marszolik tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy,
   a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej,
   termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych
   z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
 
4. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być przekazywane firmie kurierskiej, w celu dostarczenia zamówionych   
    towarów.
 
5. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych
    i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.
 
6. Hurtownia "RM 2" Roman Marszolik w przypadku skierowania do niego żądania, udostępnia dane osobowe,
   uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym prokuratury, Policji,
   Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencj i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji  
   Elektronicznej.

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP
 
1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Hurtownia "RM 2" Roman Marszolik
   na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala.
   Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną,
   losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać
   oferowane przez Hurtownia "RM 2" Roman Marszolik produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych
   potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Daje też możliwość opracowywania ogólnych
   statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.
 
2. Hurtownia "RM 2" Roman Marszolik wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 

a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje
   są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych
   ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.

 
b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do
   momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek
   danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
 
3. Hurtownia "RM 2" Roman Marszolik wykorzystuje cookies własne w celu:
 
a) uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu),
   dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
 
b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć,
   w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 
4. Hurtownia "RM 2" Roman Marszolik wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
 
a) prezentowania na stronach informacyjnych Sklepu, mapy wskazującej lokalizację biura Hurtownia "RM 2" Roman Marszolik
    za pomocą serwisu internetowego maps.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
 
b) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics
   (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
 
5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego.
   W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego
  
oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość
   ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie
   ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 
6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
 

a) przeglądarka Internet Explorer;
 
b) przeglądarka Microsoft EDGE;
 
c) przeglądarka Mozilla Firefox;
 
d) przeglądarka Chrome;
 
e) przeglądarka Safari;
 
f) przeglądarka Opera.
 
7. Hurtownia "RM 2" Roman Marszolik może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej  
    Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych.
   Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym
   połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca.
   Adres IP jest wykorzystywany przez Hurtownia "RM 2" Roman Marszolik przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem,
   tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy 
   administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer,
   niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.
 
8. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Hurtownia "RM 2" Roman Marszolik 
   nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą
 
1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
 
a) Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Hurtownia "RM 2" Roman Marszolik

b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
 
c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
 
d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie
    z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Hurtownia "RM 2" Roman Marszolik może świadczyć jedynie za zgodą.
 
2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.
 
a) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego
    danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Hurtownia "RM 2" Roman Marszolik przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony
    interes, np. marketing produktów i usług Hurtownia "RM 2" Roman Marszolik prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych   
    funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, a także badanie satysfakcji.
 
b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług,
    będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
 
c) Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Hurtownia "RM 2" Roman Marszolik nie będzie miała innej podstawy prawnej do przetwarzania  
   danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.
 
3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.
 
a) Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
 
b) Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
 
  a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 
  b. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
 
  c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
 
  d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 
  e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa    
     członkowskiego, któremu Hurtownia "RM 2" Roman Marszolik podlega;
 
  f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
 
c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Hurtownia "RM 2" Roman
   Marszolik może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
   Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów  
   rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Hurtownia "RM 2" Roman Marszolik czy też dodatkowo adresu
   zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń
   związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczenia usług.
 
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.
 
a) Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia 
   uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych  
   objętych żądaniem. Hurtownia "RM 2" Roman Marszolik nie będzie też wysyłała żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
 
b) Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
 
  a. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Hurtownia "RM 2" Roman Marszolik ogranicza ich wykorzystanie
     na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
 
  b. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
 
  c. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu
      ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 
  d. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia,
     czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami,
     które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.
 
5. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.
 
a) Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:
 
  a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 
  b. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych,
     o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta
    albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe),
    o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
    o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz
    o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 
  c. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 
6. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.
 
a) Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych,
   które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania
   uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
   kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki Prywatności.
 
7. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.
 
a) Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego,
   wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas   
   bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
   W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym,
   nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
 
8. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Hurtownia "RM 2" Roman Marszolik
   spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu.
   Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Hurtownia "RM 2" Roman Marszolik

   nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio
   w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 
9. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych
   oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
 
10. Klient ma prawo żądać od Hurtownia "RM 2" Roman Marszolik przekazania kopii standardowych klauzul
     umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §6 Polityki Prywatności.
 
11. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
     w zakresie naruszenia jego prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 5 Zarządzanie bezpieczeństwem - hasło

 
1. Hurtownia "RM 2" Roman Marszolik zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych
   oraz podczas logowania się do Konta Klienta w Serwisie.
   Hurtownia "RM 2" Roman Marszolik stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa
   i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.
 
2. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu
   Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Hurtownia "RM 2" Roman Marszolik nie wysyła przypomnienia hasła.
   Hasło jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie.
   Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”,
   podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane na adres poczty     
   elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta.
 
3. Hurtownia "RM 2" Roman Marszolik nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych 
   do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

§ 6 Zmiany Polityki Prywatności
 
1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Hurtownia "RM 2" Roman Marszolik poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.
 
2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: sklep@upominek.slask.pl
 
3. Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2018 r.


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl